Ječmen jarní + FYTOLASER 2019-2021

Vyhodnocení laserové stimulace osiva ječmene jarního PLANET za rok 2021 v lokalitě Litovice (Soufflet Agro) za rok 2021 najdete v PDF souboru ZDE

Vyhodnocení laserové stimulace osiva ječmene jarního MALZ na lokalitách Litovice (Soufflet) a Mendelovy univerzity v rozmezí let 2019 – 2021 najdete v PDF souboru ZDE