Kukuřice + FYTOLASER 2020

Po dalším roce sledování vlivu laserového světla na růst a výnos kukuřice Vám předkládám výsledky z maloparcelních pokusů, které byly založeny společností CEZEA-šlechtitelská stanice, a.s. na několika pokusných místech. Reálné výsledky potvrzují teoretické předpoklady o přínosu laserové stimulace osiva metodou
FYTOLASER na výnos zrna. Pro provozní využití u Vás vybereme z pokusů ty nejúspěšnější laserové expozice!

kukuřice

Maloparcelní pokusy (150 zrn / varianta) nám ukazují, že u nižšího FAO se více prosazuje expozice č.1 a u vyššího FAO expozice č.4. Laboratorní analýza hmotnosti kořenové soustavy ( s výjimkou CESONE, kde nám kontrola poněkud vyskočila) potvrzuje, že tak jako u všech dosud testovaných plodin (ječmen jarní, cukrovka, řepka ozimá, mák, brambory aj.) se konečný efekt odehrává skrze mohutnější a zdravou kořenovou soustavu po laserové stimulaci metodou FYTOLASER.

Především v sušších oblastech i tam, kde jsou porosty často vystavovány stresům, má tedy fyzikální ošetření osiva touto metodou před sebou velkou budoucnost, neboť je pro pěstitele nákladově přijatelná a zajišťuje efektivní návratnost!

Celý dokument v PDF ke stažení ZDE