Řepka ozimá + FYTOLASER 2020

Po testování vlivu laserového světla na růst a výnos řepky ozimé vám předkládám výsledky z poloprovozních pokusů
(Terris Budětsko). Reálné výsledky potvrzují teoretické předpoklady o přínosu této metody nejen na rozvoj kořenové
soustavy a větvení, ale i na reálný výnos! Všechny zvolené expozice vykázaly vyšší výnos, ty nejlepší budeme dále
precizovat pro praktické využívání.

FYTOLASER – expozice osiva laserovým světlem – řepka ozimá

Odrůda: InV 1120
Termín expozice: 22.08.2019
Termín setí: 26.08.2019

Budětsko:
řepka

Dále byla byla naše metoda provozně využita pro osev sklizně 2021 u dalších pěstitelů, kde se již na podzim projevil pozitivní efekt naší metody na zapojení porostů, růst a vývoj rostlin, vyrovnanost příjmu živin a lepší odolnost proti
škůdcům. Na jaře budou tyto provozní plochy dále testovány, sledovány a spolu s konečným výnosem vyhodnoceny tak, abychom dosáhli věrohodných výsledků pro široké uplatnění naší metody FYTOLASER v zemědělské praxi!

Hrubčice: FYTOLASER vpravo od značky (silnější rostliny, větší listová plocha, menší napadení škůdci)

řepka

Jevišovice: (po laserové expozici silnější rostliny, větší listová plocha, zřetelně menší napadení škůdci) – expozice FYTOLASER

řepka

– kontrola bez expozice:

řepka

Určice: FYTOLASER obr.vlevo, vpravo kontrola: (obr.vlevo: silnější rostliny, větší listová plocha, vyrovnaný porost)

řepka

Budětsko: FYTOLASER vpravo od značky: (silnější rostliny, větší listová plocha, menší napadení škůdci)

řepka

Celý dokument v PDF ke stažení ZDE