Závěrečná zpráva ječmen 2020

Testování vlivu ošetření osiva jarního ječmene laserem na výnos a kvalitu zrna

Obsah:

  1. Úvod
  2. Materiál a metody
  3. Průběh pokusu
  4. Vyhodnocení dynamiky tvorby kořene
  5. Sklizeň pokusu
  6. Vyhodnocení výsledků
  7. Závěr

V průběhu roku 2020 byl založen maloparcelní polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění ošetření osiva laserem na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene. Bylo prováděno vegetační pozorování, měření kořenové kapacity a byl stanoven výnos zrna a jeho kvalita. Pokus byl založen na pozemku patřícím do katastru zemědělského podniku Agrospol Velká Bystřice jako maloparcelkový. Pozemky se nachází v klimatickém regionu mírně teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ hnědozem.

Kompletní informace v PDF ke stažení ZDE