Cukrovka + FYTOLASER 2021 – jaro

Hodnocení porostů cukrovky po laserové expozici osiva na jaře 2021 potvrzuje dosavadní výsledky sledování v tomto období. V příznivých vláhových podmínkách nebyl letos významný rozdíl v polní vzcházivosti. Ale ve srovnání s kontrolou byla opět pozorována větší listová plocha hned v prvních fázích růstu, rychlejší nasazení a vývoj prvních pravých listů i rozvinutější kořenová soustava (viz fota).

Opět byly založeny maloparcelní (Žabčice) a poloprovozní pokusy (Unčovice) s rozšířeným počtem variant laserových stimulací. Loňské výsledky byly doplněny výzkumem Prof. Ing. Josefa Pulkrábka, CSc., z ČZU v Praze, který analyzoval provozní plochy cukrovky stimulované laserem v ZD Senice na Hané. Z jeho publikace cituji: „Předkládané jednoleté výsledky potvrzují údaje uváděné dalšími pokusníky, že metoda FYTOLASER napomáhá ke zvýšení výnosu bulev a následně i cukru. Provozní výsledky ukazují, že významného efektu je dosahováno ve stresových podmínkách aridní oblasti.“ Dále pak: „Pro pěstitele je důležitým ukazatelem výnos bulev, přepočítaný na 16% cukernatost, který sledované varianty zvýšily proti neošetřené kontrole o 7,6 až 13,3%. Obdobné zvýšení bylo i u výnosu bílého cukru.“

cukrovka

Můžeme tedy konstatovat, že zde bylo dosaženo velmi podobných výsledků jako v našich pokusech, a že tedy metoda FYTOLASER je přínosem jak pro zemědělce, tak i pro cukrovary!

Celý dokument v PDF ke stažení ZDE