Jarní vývoj řepky ozimé 2021

Sledujeme společně s Vámi jarní vývoj provozních porostů řepky ozimé, které byly před zasetím stimulován y laserovou expozicí osiva. Na všech ošetřených lokalitách jsme zaznamenali pozitivní vliv stimulace naší metodou FYTOLASER na založení porostů, silnou kořenovou soustavu a tvorbu produktivních větví. Dnes posíláme fotodokumentaci z Jevišovic (Znojemsko), Určic a Hrubčic (Prostějovsko). Laserová stimulace podpořila založení lépe zapojených a vyrovnaných porostů na všech stanovištích v různých půdně klimatických podmínkách a odlišné agrotechnice ve srovnání s kontrolou!

řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka řepka

Kompletní informace v PDF k dispozici ZDE