Řepka ozimá + FYTOLASER 2021

Po dalším sklizňovém roce můžeme konstatovat, že laserová stimulace osiva řepky metodou FYTOLASER pomohla navýšit hektarové výnosy všem jejích uživatelům v různých výrobních oblastech. Na všech sledovaných plochách bylo pozorována vyšší polní vzcházivost (vyrovnané zapojení porostů), vyšší kořenový potenciál, silnější kořenové krčky, silnější a vyšší rostliny s větší listovou pokryvností a bohatější větvení. Tyto vlastnosti po laserové stimulaci jsem Vám průběžně dokumentoval (včetně fotek) již v předchozích zprávách a dnes můžeme konstatovat, že se podílely na navýšení výnosu u jednotlivých pěstitelů, kteří provedli vyhodnocení. K tomu bych ještě připojil výrazně lepší odolnost stimulovaných porostů vůči podzimním škůdcům, kdy lze uspořit za mnohdy málo účinnou chemickou ochranu!

tabulka

Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. a prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (2017) z Jihočeské univerzity dosáhli ve svých pokusech s fyzikální / plasmovou stimulací osiva (obr. 2) obdobných výsledků jako stimulace metodou FYTOLASER (obr. 1).

řepka

řepka

Cit.: Fyzikální, resp. fyzikální a biologické ošetření osiva má vysoký potenciál při pěstování řepky. Zejména ve stresových podmínkách dochází nejen ke stimulaci klíčení a vzcházení rostlin, ale projevuje se i pozitivní efekt na navýšení výnosu semen. Ošetření osiv fyzikálními a biologickými postupy se jeví jako účinná alternativní metoda, která může být využita v rámci integrované ochrany rostlin.

Kompletní informace v PDF k dispozici ZDE