Řepka po přezimování k 9.4.2021

Dovolte nám zaslat několik postřehů k porostům řepky ozimé z provozních ploch, které byly zčásti před zasetím stimulovány laserovou expozicí osiva a zčásti ponechány bez stimulace jako kontrola. Na všech exponovaných částech jsme zaznamenali pozitivní vliv stimulace naší metodou FYTOLASER na výnosotvorné prvky, v závislosti na agrotechnice, hloubce zpracování půdy a odrůdě.

Projevil se především:

    • rozvinutějším kořenovým systémem
    • hustějším porostem s větší listovou pokryvností a delšími řapíky
    • silnějšími a vyššími rostlinami , bohatěji založenou listovou růžicí a formováním vedlejších větví

řepka

řepka

řepka