O projektu

Společnost FYTOLASER je sdružením dvou osob (RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., a Ing. Jaroslav Skopal), jejímž cílem je využití laserového světla v zemědělské praxi. Výzkum v této oblasti probíhá více než 50 let v různých laboratořích po celém světě, ale jen docela málo z nadějných experimentů s laserovou expozicí bylo využito provozně. Naším cílem je tedy implementace těchto výsledků v zemědělské praxi. K tomu využíváme maloparcelní a poloprovozní pokusy u renomovaných výzkumných a šlechtitelských pracovišť včetně Mendelovy univerzity. Z těchto výsledků vybereme ty nejlepší pro jednotlivé oblasti využití a nabízíme je zemědělské praxi. Názory zemědělců jsou rovněž významným zdrojem, především praktických informací, které završují vertikálu výzkum – poloprovoz – provoz, a modifikují metodu FYTOLASER pro široké uplatnění!

Metoda FYTOLASER má zatím dva hlavní směry využití. Tím první, starším, je expozice laserového světla na osivo zemědělských plodin, s cílem zvýšení výnosu a kvality produkce. Konečným cílem je – v případě pozitivních výsledků pokusů – prodej laserově stimulovaného osiva. Tím druhým je působení laserového záření na biomasu, s cílem efektivní fermentace a vyšší produkce bioplynu v BPS. K tomu využíváme unikátní zařízení, které nám umožňuje nastavit širokou škálu expozic a využívat různé typy laserů a jejich kombinací. Postupně budeme toto zařízení modifikovat tak, aby dokázalo zvládnout všechny typy osiva i biomasy.

Wagner

V dalších odkazech na našich stránkách můžete najít konkrétní výsledky z jednotlivých oblastí využití metody FYTOLASER, kde si můžete vyhledat vhodné možnosti pro svůj provoz. Vaše názory nás zajímají, využijte prosím možnost mailového spojení.

Skopal

Za společnost FYTOLASER vás ke spolupráci zvou RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. a Ing. Jaroslav Skopal

Chlorofyl + FYTOLASER

Průběžné výsledky výzkumu zaměřeného na přínos laserové expozice ve vztahu k obsahu chlorofylu najdete ZDE

Info leták

leták