FYTOLASER s.r.o.

"Laserová stimulace - více energie pro vaše osiva"

O nás

FYTOLASER s.r.o., nabízí unikátní metodu laserové stimulace osiva.


Společnost byla založena v roce 2018, nicméně samotný vývoj a testování laserování má za sebou více jak 35 let vývoje. Nabízíme zemědělcům laserové ošetření osiva metodou FYTOLASER, které zvyšuje jeho energetický potenciál. Reference v ČR, SR, FR, Německo.


Společnost FYTOLASE Rs.r.o. jespolečnost, jejímž cílem je využití laserového světla v zemědělské praxi. Výzkum v této oblasti probíhá více než 50 let v různých laboratořích po celém světě, ale jen docela málo z nadějných experimentů s laserovou expozicí bylo využito provozně. Naším cílem je tedy implementace těchto výsledků v zemědělské praxi. K tomu využíváme maloparcelní a poloprovozní pokusy u renomovaných výzkumných a šlechtitelských pracovišť včetně Mendelovy univerzity. Z těchto výsledků vybereme ty nejlepší pro jednotlivé oblasti využití a nabízíme je zemědělské praxi. Názory zemědělců jsou rovněž významným zdrojem, především praktických informací, které završují vertikálu výzkum – poloprovoz – provoz, a modifikují metodu FYTOLASER pro široké uplatnění. 

Co nabízíme

  • Laserovou expozici OSIVA zemědělských plodit za účelem zvýšení výnosu a kvality produkce
  • Poradenské a konzultační služby v oblasti laserování osiva

Metoda laserování - historie

Metoda laserování - současnost 

Pro každou plodinu se vybírá nejvhodnější model nastavení expozičních parametrů tak, aby její fotoreceptory v osivu excitovaly fyziologické a biochemické procesy, které umožní zvýšení energetického potenciálu osiva.

Vhodným výběrem laserů a nastavením expozičních parametrů dosahujeme stimulační, optimální a rovnoměrnou distribuci laserového světla na osivo.

Pro různé plodiny jsou účinné různé vlnové délky a různé expozice, přičemž rovnoměrnost aplikace stimulační dávky je základním faktorem její reprodukovatelnosti.

Proč fytolaser?

VĚTŠÍ LISTOVÁ POKRYVNOST OD POČÁTEČNÍ FÁZE RŮSTU

VYŠŠÍ POLNÍ VZCHÁZIVOST, RYCHLOST A VYROVNANOST KLÍČENÍ

VYŠŠÍ KOŘENOVÝ POTENCIÁL, VYŠŠÍ PODÍL ADVENTIVNÍCH KOŘENŮ

LEPŠÍ ODONOST JARNÍCH MRAZŮ

SILNÉ A VYROVNANÉ POROSTY TOLERANTNĚJŠÍ VŮČI ŠKŮDCŮM, VYŠŠÍ OBSAH CHLOROFYLU

VYŠŠÍ VÝNOSY A KVALITA PRODUKCE 

EKONOMICKY PŘÍZNIVÁ METODA S RYCHLOU NÁVRATNOSTÍ

EKOLOGICKÉ OŠETŘENÍ