Cukrová řepa

Laboratorní testy  cukrové řepy ošetřené metodou fytolaser

- Cukernatost

- Výnos bílého cukru

- Obsah melasotvorných látek


Vliv laserové stimulace na osivo cukrové řepy.

Levá strana - KONTROLA, Pravá strana - FYTOLASER