Laserová stimulace osiva - perspektivní zelená technologie

Odborné články ke stažení

Metoda laserové stimulace osiva přináší pozitnívní výsledky po celém světě. Níže je možné si stáhnout podrobné informace od nezávislých zdrojů.

Akademici o laserové stimulaci osiva


prof. Dr. Ing. Jiří Šebánek, Dr.Sc 

 VYUŽITÍ LASEROVÉ TECHNIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ 

(Sborník referátů AF VŠZ Brno) 

"Vliv laseru jako monochromatického paprsku s vysokou hustotou světelného záření může zasahovat do četných fotobiologických procesů v rostlinách v souvislosti s fotosyntetickými pigmenty a redoxsystémy přes fytochrom až po vztahy k nukleovým kyselinám, enzymům a fytohormonům." (Jiří Šebánek, 1985) GROWTH AND HORMONAL EFFECTS OF LASER ON GERMINATION AND RHIZOGENESIS IN PLANT (ČS Akademie věd, Jiří Šebánek, Jan Králík, Mária Hudeová, Šárka Klíčová, 1989) - "Laserové ozařování se také ukázalo jako aktivní ve vztahu k tvorbě adventivních kořenů jeho pozitivním vlivem na aktivitu endogenních fytohormonů." (Jiří Šebánek, 1989) - "Je nepopíratelné, že laserové ozařování semen ovlivňuje jak enzymatickou aktivitu, tak fytohormonální hladinu u semenáčků, vypěstovaných z laserem ozářených semen. Na tomto základě vzniká možnost příznivě ovlivnit klíčivost semen a růst rostlin na počátku jejich vývoje a také obsah chlorofylu v listech. Rovněž růst adventivních kořenů by mohl být ovlivněn laserem." (Karel Římovský, 1989) 


prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., prof. RNDr. Petr Špatenka, Csc. 

 ALTERNATIVNÍ METODY OŠETŘENÍ OSIVA (Presentace - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

"Vliv fyzikálního a biologického ošetření osiva řepky ozimé mělo pozitivní vliv na energii klíčení a rychlost počátečního růstu rostlin, přezimování, počet větví na rostlině, počet a délku šešulí a ranost (nástup do kvetení a zralosti byl u ošetřených variant časnější). Pozitivní efekt se projevil v dobrém vývoji porostu a ve finále i ve vyšším výnosu." (V.Čurn, P.Špatenka, 2017) 


prof. Ing. Josef Pulkrábek, Csc. 

OSIVO A SADBA (xv. Národní, odborný a vědecký seminář – Česká zemědělská univerzita v Praze) 

"Předložené jednoleté výsledky potvrzují údaje, uváděné dalšími pokusníky, že metoda FYTOLASER pomáhá zvyšovat výnos bulev a následně i cukru. Z provozních výsledků vyplývá, že výrazného efektu je dosahováno ve stresových podmínkách oblastech aridní oblasti." Vliv ošetření osiva cukrovky laserem zvýšil i výtěžnost bílého cukru. (Josef Pulkrábek, 2021)